VIRSU III

VIRSU III
Suomalais-ugrilaisia kohdekieliä ja kontakteja (2007) [= Finno-Ugric target languages and contacts]
Ed. by Pirkko Muikku-Werner, Ossi Kokko and Hannu Remes. Studies in Languages 42, Joensuun yliopisto.

TOC (in Finnish)

Esipuhe
I
Johanna Laakso: Suomi ja viro rinnakkain ulkomaanfennougristiikassa
Kirsti Siitonen: Pienen kieliyhteisön kieli toisena kielenä

II
Maija Grönholm: Aloitusiän merkitys suomen oppimisessa toisena kielenä – virhefrekvenssien vertailua
Natalia Bolotova & Nikolay Rakin: Lähtökielenä sukukieli ja venäjä: Venäjän suomalais-ugrilaisten kielten puhujien kokemuksia suomen ja unkarin oppimisesta
Esa-Jussi Salminen & Szilárd Tóth: Etäsukukansat Venäjällä suomen ja unkarin vokalismin oppijoina
Reet Klettenberg & Lea Kreinin: Ongelmia unkarilaisten viron kielen oppimisessa
Jarmo Harri Jantunen: Oppijansuomen piirteitä korpusvetoisesti
Tuija Määttä: FinOpe-verkkosivusto ja SanatOn-roolipeli – uutta suomea toisena tai vieraana kielenä opettaville opettajille ja heidän oppilailleen

III
Kristiina Praakli: Eesti keele kasutusväljad Tampere eesti kogukonna näitel
Anastassia Zabrodskaja: Kakskeelse klassiruumi uurimisvõimalusi
Pirkko Muikku-Werner: Kaksikieliset parit
Jaana Kolu: Torniojokilaaksolaisten nuorten ruotsin kielen slangista ja kielikontaktipiirteistä
Tuula Eskeland: Tanskalaiset sotalapset – finnebørn

IV Raija Pyöli: Ottua libo jättiä? Aunuksenkarjalan revitalisaatiota Suomessa
Sanna-Riikka Knuuttila: Aunuksenkarjalan uusi sanasto ja kielioppi
Ljudmila Gromova: Karjalan kirjakieli Tverin alueella