VIRSU seminar in Tallinn, February 25-26, 2000

Programme (in Finnish and Estonian)

13.15 Seminaarin avaus
13.20 Pirkko Muikku-Werner: VIRSU 2000
13.30 Heli Laanekask: Koodivahetusest Lydia Koidula kirjades
14.00 Annukka Kataja: tartu soomlaste soome keel ja soome mõjud
14.30 Leena Nissilä: Rektio opittavana ilmiönä
15.00 Kahvi
15.15 Jaan Õispuu: Eesti verbirektsioon ja vene õppur
15.45 Keskustelua
17.00 Vastaanotto Suomen suurlähetystössä

Lauantai 26.2.2000:
9.00 Aamukahvi
9.15 Natali Happonen: Soome-, eesti- ja venekeelsest õpilasslängist
9.45 Jüri Valge: Eriealiste ja erikeelsete koolinoorte somaatilist sönavara
10.15 Annekatrin Kaivapalu: Ühistest vigadest eesti ja vene õpilaste käänamistesti vastustes
10.45 Kahvi
11.00 Pirkko Muikku-Werner: Saksalaiset ja virolaiset suomenoppijoina
11.30 Helen Sooväli: Rootslased ja eesti keel
12.00 Hannu Remes: Tunnusmerkkisyydestä
12.30: Ingrid Nikopensius: Verbipõhise õpikeskkonna rakendamine eesti keele (võõrkeelena) õppes