VIRSU symposium at the CIFU XII in Oulu, 2015

Programme

Wednesday 19th August

chair: Johanna Laakso & Pirkko Muikku-Werner

10.00–10.30 10.00–10.05 Opening words

10.05–11.00 Maisa Martin: Constructions as a starting point of language acquisition

10.30–11.00
11.00–11.30 Niina Lilja: Analysing longitudinal development of interactional competence: methodological considerations (CANCELLED)
11.30–12.00 Jarmo H. Jantunen: Fraseologia ja pragmaattiset keinot oppijankielessä: astemääritteet kirjoitetun kielen korpuksissa
12.00–12.30 Lunch
12.30–13.00
13.00–13.30 Ilmari Ivaska: Tekstilajin vaikutukset edistyneessä oppijansuomessa
13.30–14.00 Marja Seilonen: Suomen kielen taito osana unkarilaisten terveydenhuollon ammattilaisten asiantuntijuutta Suomessa
14.00–14.30 Kirsti Siitonen & Ilmari Ivaska: Suomen tehdessä/tehtäessä-konstruktio ja edistyneen oppijankielen tyypillisyys äidinkielisten suomenpuhujien hyväksyttävyysarviointien valossa
14.30–15.00 Mari Okamoto: Motivation and possibility in minor language education: Example of Hungarian in Japan
15.00–15.30 Coffee
15.30–16.00 Minna Suni: Second language learners as ‘new speakers’: a Finno-Ugric perspective
16.00–16.30 Édua Rostás & Judit Kecskés: StepTogether – A possible solution for teaching Hungarian as a target language to migrant students of various cultural background and mother tongue
16.30–17.00 Nadezhda Belyaeva: Modern functioning of the native language (on the example of the Mordvins-Moksha of the Republics of Mordovia)

Thursday 20th August

chair: Johanna Laakso & Pirkko Muikku-Werner

10.00–10.30 Mikko Kajander: Eksistentiaalilauseiden sanajärjestyksestä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla (‘On the word order of the existential sentences in written L2-Finnish’)
10.30–11.00 Alexandra Simone Kellner: Use of existential and possessive constructions by English-speaking learners of Finnish as a foreign language
11.00–11.30 Tuija Määttä: Paikallissijaisen täydennyksen saavista verbeistä ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden teksteissä (‘Verbs governing local cases in texts written by Swedish-speaking beginner-level learners of Finnish’.)
11.30–12.00 Mare Kitsnik: Lexicogrammatical profile of Estonian core verbs in learner language at B1 and B2 levels
12.00–12.30 Lunch
12.30–13.00
13.00–13.30 Kristi Pällin: Cross-linguistic morphological ambiguity of Estonian and Finnish verb paradigms and its influence on second language acquisition
13.30–14.00 Annekatrin Kaivapalu & Maisa Martin: Actual and perceived similarity of Estonian and Finnish nominal inflection
14.00–14.30 Pirkko Muikku-Werner: Semanttinen pohjustaminen lähisukukielen ymmärtämisen apuna
14.30–15.00 Closing words
15.00–15.30 Coffee