VIRSU workshop at Seili 2008

The contrastive Finnish-Estonian workshop Oma keel ja kultuur võõras peeglis – Vieras peili heijastamassa kieltä ja kulttuuria [‘Language and culture in a foreign mirror’] took place at the Seili research station of the University of Turku on May 12-14, 2008.