Lähivõrdlusi / Lähivertailuja

Lähivertailuja-sari on pika traditsiooniga eesti-soome võrdleva uurimise kogumik. Varasemad 18 köidet on ilmunud juhuaegadel alates 1985. aastast eri Soome ülikoolide ja 2000. aastatel ka Tartu (2001) ja Tallinna (2006) ülikoolide sarjades. Sarja ümber koondus uurimistöö rõhuasetusega sugulaskeelte kontrastiivsel ja keele omandamise uurimisel. Kümnendi lõpus sattus väljaande jätkumine ohtu, ennekõike ebaühtlaste publitseerimisvõimaluste tõttu mõlema riigi ülikoolides. Samas olid sarja väljaanded väga nõutud nii Eestis kui Soomes, nii uurimis- kui õppetöös kasutamiseks.

ERÜ on digiteerinud Lähivõrdluste-sarja kõik varasemad, Soome ja Eesti ülikoolide eri sarjades ilmunud köited (1 (1985) – 18 (2008)). Need artiklikogumikud asuvad täistekstidena Eesti Rahvusraamatukogu digitaalses arhiivis DIGAR ning on avatud juurdepääsuga. DIGAR-lingid leiate Lähivõrdluste arhiivist.

2008. aastal arutati LV tulevikku Eesti ja Soome ülikoolide esindajate ning Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatusega ning jõuti kokkuleppele, et alates 19. numbrist (2010) jätkab väljaanne ilmumist ERÜ perioodilise väljaandena kakskeelse nimetusega Lähivõrdlusi. Lähivertailuja.

Lähivõrdlustes on ilmunud ka VIRSUga seostuvaid töid: