VIRSU-konferenssi Joensuussa 2002

Vuosi 2002 oli VIRSU-toiminnan viides. Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin kaikille ympäri maailmaa viroa ja suomea tai niitä toisena tai vieraana kielenä tutkiville kansainvälinen konferenssi 26.–27. hutikuuta Joensuun yliopistossa. Konferenssiin yhdistettiin kaksi alan tilaisuutta, jotka liittyivät olennaisesti yhteen. Suomalais-virolainen kontrastiivinen seminaari on järjestetty vuodesta 1983 lähtien, ja vuonna 2002 järjestelyvastuu oli Joensuun yliopistolla. Koska monet viron ja suomen vertailevasta tutkimuksesta kiinnostuneet ovat osallistuneet aktiivisesti myös VIRSUn toimintaan, yhteistyö oli luontevaa.

Konferenssiesitelmistä toimitettiin julkaisu VIRSU. Viro ja suomi – kohdekielet kontrastissa (toim. Muikku-Werner ja Remes).

Ks. myös tiivistelmät.

Ohjelma

Perjantai

13.00-13.15 Konferenssin avaus
13.15-14.00 V. Yli-Vakkuri: Pysähtyneisyyden ajan henkireikä
14.00-14.30 A.-R. Hausenberg: Viro toisena kielenä: tutkimustuloksia ja -tavoitteita
M.-M. Jürvetson: Infinitivus cum verbo colorativo -tyyppiset konstruktiot Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelija -romaanissa
L. Niiranen: Mitä semanttinen analyysi kertoo norjalaisten suomenoppijoiden verbien omaksumisesta
R. Torn: The Influence of L2 (English) on L1 (Estonian): A Case Study of Three Bilingual Estonian Children
14.30-15.00 M. Kuusk: Viron intensiiviopetus suomalaisille Tarton yliopistossa
H. Heinsoo: O aina työn touhussa ku kusiainen
S. Nenonen et al.: Vokaalin pituuden kategorisointi suomenkielisillä, suomea toisena kielenä puhuvilla ja suomea osaamattomilla koehenkilöillä
S. Hassinen: Kielten samankaltaisuuden vaikutus kaksikielisen lapsen kielten omaksumiseen
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30-16.00 H. Sulkala: Lähtökieli ja kohdekieli
16.00-16.30 S. Voipio: Ulkosuomalaisten ja maahanmuuttajanuorten kaksikielisyyden tukeminen perheessä
M. Jaakola: Kokijarakenteen kontrastointia konstruktiokieliopin näkökulmasta
R. Pool et al.: Muutused eesti keelt teise keelena õppijate suhtlusstrateegiate kasutuses ühe aasta jooksul
L. Nissilä: Virolaiset suomen sanaston oppijoina
16.30-17.00 K. Siitonen: Kieliopin terminologia tuottamassa ongelmia S2-opetuksessa
H. Metslang: Soome kyllä ja eesti küll
K. Praakli: Kui kontaktis on eesti ja soome keel, soome keele mõjud Tampere eestlaskonna eesti keelele
A. Kaivapalu: Transfer morfologiassa – onko se mahdollista?
17.00-17.15 Kahvitauko
17.15-18.00 H. Schröder: Kulttuurienvälinen tabututkimus ja vieraiden kielten opetus
18.00-18.30 M. Mela: Latvialaisten lasten ongelmia viron kielen rektioiden oppimisessa
H. Remes: Elias Lönnrotin ajatuksia viron kielestä
P. Muikku-Werner: Suomenoppijoiden kirjoitusstrategioita
I. Jääskeläinen: Viron konsonanttien mukautuminen suomenvirolaisten puhumaan suomeen

Lauantai

9.00-9.45 B. Klaas: Viron korkeakoulut ja viro vieraana kielenä uudistuneessa oppimisympäristössä
9.45-10.15 P. Alvre: Võrdlevalt soome ja eesti mitmusetüüpidest
H. Laanekask: Vahekeel kommunikatsioonivahendina : toimetulekustrateegiatest bilingvaalide eksolingvaalses kommunikatsioonis
Helsingin yliopiston kielikeskuksen posterin esittely
K. Veere: Viron suomalaisten puhekielestä ja kulttuuritavoista
10.15-10.45 Kahvitauko
10.45-11.15 J. Valge: Viron kielen kehittämisstrategian rakenne ja kokoonpano
11.15-11.45 E. Wande, R. Kangassalo ja P. Nemvalts: Ruotsin itämerensuomalaisten kielten syntaksia: kieliopilliset sijat meänkielessä, ruotsinsuomessa   ja ruotsinvirossa
K. Kerge: Teksti omadused allkeeliti eesti keele kui teise keele õpetamise aspektist
K. Kuldnokk: Küsimused internetivestluses
H. Vaarala: Ulkomaalainen suomalaisen ja suomenkielisen novellin lukijana ja tulkitsijana
11.45-12.15 E. Vadi: Naise roll ja identiteet reklaamidiskursuses
A. Rääbis: Olukorda kontrollivad küsimused telefonivestluse alguses
K. Reinsalu: Suomalaiset ja suomi vieraana kielenä -opiskelijoiden käyttämät kohteliaisuusstrategiat
12.15-13.15 Lounastauko
13.15-14.00 J. Õispuu: Viron vähemmistökansat ja viro toisena kielenä -opetus: lähihistoriaa ja nykyaikaa
14.00-14.30 J. Lainio: Kolmikielisyyden vaikutuksesta ruotsinsuomeen
I. ja K. Rummo: Küsitavusi tänapäeva eesti keele ortograafias
M. Teral: Taanieestlaste eesti keelest
J. Lipasti: Valtakunnalliset lukiolaisten suomen kielen kilpailut
14.30-15.00 H. Riionheimo: Morfologisen prosessoinnin näkökulma inkerinsuomen ja viron kontaktiin
M. Puumalainen: Eesti-soome erialasõnastike bibliograafiast
S. Latomaa: Maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen tuloksellisuus
15.00-15.15 Konferenssin päättäminen