VIRSU-seminaari Mekrijärvellä 1.–2.10.2009

Torstai 1.10.
13.45–14.15 Scott Jarvis (Ohio University / Jyväskylän yliopisto): Lähdekielen vaikutuksen varmentaminen
14.45–15.15 Pirkko Muikku-Werner (Joensuun yliopisto): Reseptiivinen monikielisyys ja VIRSU
15.15–15.45 Annekatrin Kaivapalu (Tallinna Ülikool): Reseptiivinen monikielisyys: mitä suomenkielinen oppija ymmärtää viron kielestä ilman opetusta
15.45–16.15 Leena Niiranen (Høgskolen i Finnmark, Alta): Kielenoppiminen ja kielenkäyttö – tapaustutkimus kolmen suomenoppijan suomen kielestä
16.15–16.45 Tarja Tanttu (Joensuun yliopisto): Maahanmuuttaja asiakkaana – näkökulmia työvoimaneuvojan kielellisiin valintoihin
18.00– VIRSU-keskustelu

Perjantai 2.10.
9.00–9.30 Mai Frick (Helsingin yliopisto): Suomi–viro-koodinvaihto tartonsuomalaisten keskustelussa
9.30–10.00 Anna Vatanen (Helsingin yliopisto): Vuorojen vaihtuminen suomalaisessa ja virolaisessa arkikeskustelussa
10.00–11.00 Tutustuminen Sissolan runonlaulajapirttiin (amanuenssi Laura Jetsu)
11.00–11.30 Kristi Pällin (Tallinna Ülikool): Suomen lähteä- ja mennä-verbien korpuspohjainen tutkimus
11.30–12.00 Keaty Siivelt (Tallinna Ülikool): Korpuspohjainen tutkimus vironkielisten suomenoppijoiden sisäpaikallissijojen käytöstä
13.00–13.30 Heinike Heinsoo (Tartu Ülikool): Suomenkielisen suullisen tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen virolaisilla opiskelijoilla
13.30–14.00 Hanna-Ilona Härmävaara (Helsingin yliopisto): Vokaalien keston variaatio virolaismuuttajien puhesuomessa –lähdekielen vaikutus lähisukukielen fonologian omaksumiseen
14.00–14.30 Helka Riionheimo (Joensuun yliopisto): Kielten sulautuminen suomen ja viron kontaktissa
15.00–15.30 Leena Kolehmainen (Joensuun yliopisto): Spatiaalisesta adpositiosta rektion merkitsemiseksi
15.30 Seminaarin päätös