VIRSU-työpaja Turun AFinLAssa 16.11.2013

VIRSUn työpaja AFinLAn konferenssissa Turussa 16.11.2013

Esitelmät:

Ilmari Ivaska & Kirsti Siitonen: Modaalisuuden ilmaiseminen S1-suomea ja edistynyttä S2-suomea erottavana piirteenä

Leena Niiranen: Kainun kieli ja kulttuuri kahdessa lastentarhassa Pohjois-Norjassa – kielellistä revitalisointia ja vähemmistökulttuurin välitystä

Tuija Määttä: Kommunikaatioverbeistä ruotsinkielisten suomenoppijoiden teksteissä

Maisa Martin: Havaittu kielten välinen samanlaisuus ymmärtämisen resurssina – käsitteen määrittelyä ja metodologisia pohdintoja

Hanna-Ilona Härmävaara: Osallistujien kontrastiivinen tietämys virolais-suomalaisen vuorovaikutuksen resurssina

Annekatrin Kaivapalu: Kumpi ymmärtää enemmän: virolainen suomea vai suomalainen viroa?

Pirkko Muikku-Werner & Annekatrin Kaivapalu: Koteksti ja lähisukukielen ymmärtäminen äidinkielen pohjalta

Keskustelu: VIRSUn tulevaisuus