VIRSU-seminaari Jyväskylässä 1.4.2005

(Tiivistelmät)

11.00 Lea Nieminen (Jyväskylä): IPSYN – näkökulma kielenkehitykseen
11.30 Minna Suni (Jyväskylä): IPSYN toisen kielen kehityksen arvioinnissa
12.00-13.00 Lounastauko
13.00-14.00 Kari Sajavaara: Plenaariesitelmä
14.30 Annekatrin Kaivapalu (Jyväskylä): Mikä on vaikeaa ja mikä ei? Suomen nominivartaloiden suhteellisesta morfofonologisesta kompleksisuudesta
15.00 Margit Kuusk (Tartto): Muutamasta lauseopin kysymyksestä viron ja suomen opetuksessa
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30 Järvi Lipasti (Tartto/Jyväskylä): Suomen kielen opettajien täydennyskoulutus Virossa
16.00 Heinike Heinsoo (Tartto) : Suomen ja viron sanastovertailua ”Sõnastik-leksikon ühistegelastele” perusteella
16.30 Marjo Mela: Kirjallisuus lukion S2-opetuksessa
17.00 Raili Pool (Tartto): Täis- ja osasihitis kõrgtasemel eesti keelt teise keelena kõnelejate kirjalikus keelekasutuses
17.30 Olga Pastuhhova (Tartto): Emakeele mõjud eesti keele kui teise keele süntaksis
18.00 Raili Pool ja Elle Vaimann (Tartto): Kivinemisnähtusi vene üliõpilaste kirjalikus eesti keeles