Lähivõrdlusi / Lähivertailuja

Otsikolla Lähivertailuja ilmestyi vuodesta 1985 lähtien kaikkiaan 18 artikkelikokoelmaa. Niiden sisältö perustui suomalaisten ja virolaisten kielenopettajien ja tutkijoiden tapaamisiin, joissa käsiteltiin suomalais-virolaisen kontrastiivisen kielentutkimuksen eri näkökulmia. Lähivertailuja julkaistiin vuorotellen eri yliopistojen laitossarjoissa (Helsinki, Turku, Tampere, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, vuosituhannen taitteen jälkeen myös Tartto ja Tallinna). Nämä 18 ensimmäistä Lähivertailujen numeroa ovat nyt saatavilla myös verkossa DIGAR-tietokannassa; linkit löytyvät Lähivõrdlusi. Lähivertailuja -julkaisusarjan arkistosivulta.

Ensimmäisissä Lähivertailuissa ilmestyi myös muutamia kokoelmia, joiden perustana olivat VIRSU-konferenssien tai työpajojen esitelmät:

19. niteestä lähtien sarja ilmestyy vuosittain Viron soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuna, kaksikielisellä nimikkeellä Lähivõrdlusi. Lähivertailuja.  Lisää tietoa näiden niteiden sisällöstä sekä linkit niiden PDF-täystekstiversioihin löytyvät Lähivõrdlusi/Lähivertailuja -sarjan kotisivulta.

  • Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 19 (2010) sisältää vuoden 2008 Seilin VIRSU-työpajan aineistoa.
  • Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 20 (2010) sisältää vuoden 2009 Mekrijärven seminaarin aineistoa.
  • Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 21 (2011) sisältää vuoden 2010 Piliscsaban symposiumin esitelmiin perustuvia artikkeleja.
  • Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 22 (2012) sisältää artikkeleja, jotka perustuvat vuoden 2011 VIRSU-työpajassa (AFinLA-symposiumin yhteydessä) pidettyihin esitelmiin.
  • Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 23 (2013) sisältää aineistoa Oulun LLLC-konferenssista  vuodelta 2012.
  • Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 24 (2014) sisältää artikkeleja, jotka perustuvat Turun AFinLA-symposiumissa 2013 järjestetyn VIRSU-työpajan esitelmiin.
  • Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 25 (2015) ilmestyi Lähivertailujen 30-vuotisjuhlan kunniaksi, ja joissakin sen artikkeleissa muistellaan myös VIRSU-yhteistyön historiaa.
  • Lähivõrdlusi – Lähivertailuja 26 (2016) sisältää vuonna 2015 Oulun fennougristikongressin yhteydessä järjestetyn VIRSU-työpajan esityksiin perustuvia artikkeleja.